ЗАКОН ЗА НАТРУПВАНЕТО

Количеството никога
не увеличава качеството,
а качеството винаги
увеличава количеството.

Категория:

Comments

Напълно вярно -
при стопанства - и народно,
и пазарно.

Pages