ДЕТСКИ ХИМН

Благодаря ти, Дядо Мраз,
за този чакан сняг и мраз,
защото по хълма в захлас
с шейната се пързалям аз!

Категория: