МИРНА ПЛАНЕТА

Няма помиряване
без сътворяване,
при разрушаване
и присвояване.

Категория: