ЛЮБЯЩИ

Няма любящи
мъж и жена,
без любящи
майка и баща.

Категория: