СЪДБАТА

Съдбата никой не командари,
всеки плаща греховете стари.

Категория: