ФОБ И ФИЛ

Всеки богомил
става нечий фил,
а от алчен роб
става само фоб.

Категория: