СПАСИТЕЛИ

Преди 75 години българите спасиха своите 50 хиляди
съграждани евреи от хитлеристките газови камери. Преди
повече от 100 години спасиха и десетки хиляди арменци
от турския геноцид и толкова белогвардейци от червения
терор и гражданската война в Русия. Затова с пълно право
могат да бъдат наричани Спасители! Днес спасителите
търсят своето спасение. "По делата ще ги познаете!"

Категория:

Comments

Народът ни е
и ограмотител, и
людеспасител!

Точно казано, rhymefan!
Просветност и човечност!

Pages