ВОЙНИ И ПАРИ

Войните и парите
са дрогата на злите.
В охолство се опиват
и ближните убиват.
И тъй ще продължават
докато се задавят.

Категория: