МИРОТВОРЕЦ /по Теофраст/

Орисан по рождение
на лаврово признание
за мъдрото старание
за земно помирение.

Категория: