ВИНОВНИ

Виновен е който се натяга
и който за пост го предлага.

Категория: