САМОХВАЛСТВО

Величаещият свойто дело
е като луд пред огледало.

Категория: