ХУМОРЪТ

Хуморът е стар и днешен,
но не винаги е смешен.

Категория: