ИСТИНАТА

Доказването
е правдиво,
а подмазването
е фалшиво.

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Доказването
е правдиво,
а подмазването
е фалшиво.“ :

Доказването -
правдиво, а фалшиво -
подмазването...

Благодаря за чудесната
хайку-форма, rhymefan!
Мисълта е по-устремена...

Pages