ГЛУХОТА /по V. Dimitrova/

Ушите на властта
не чуват бедността.

Категория: