ЧОВЕЧНОСТ

Колкото по-добър човек става,
толкова повече се очовечава.
Примерите детето ни дава.

Категория: