ТОН И ФАСОН

Тонът и фасонът
зависят от тронът.

Категория: