ПРИЯТЕЛИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Нямащите неприятели,
нямат също и приятели,
а които нямат приятели,
на себе си са неприятели.

Категория: