ДЕН НА МЕДИЦИТЕ

/по rhymefan/
Милосърдно свещенодейни,
спасяващи болнонуждайни,
благодарности величайни!

Категория: