ЗЛО И ДОБРО

Човекът зъл не е добър,
но прави са на най-добър.

Категория: