СВОБОДНА ВОЛЯ

Човек свободна воля притежава,
защото Бог със сила го дарява,
да може с всичко да се справя.

Категория: