ПЪТИЩА

По кривия път
лъжците вървят,
а в правия път
добрите вървят.

Категория: