МЪРФОЛОЗИ

Всеки гол и бос
смел е мърфолоз.

Категория: