ДИМОКРАЦИЯ

Имаме говорене,
за което нямаме.

Категория: