ЧОВЕЧНОСТ

Демокрацията е морал в действие,
а моралът е човечност. Днес у нас
и по света не достига човечността.

Категория: