ДОБРО И ХУБАВО

Хубавото не винаги е добро,
но доброто винаги е хубаво.

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ДОБРО И ХУБАВО

Хубавото не винаги е добро,
но доброто винаги е хубаво.“ :

Хубавото не
винаги е добро, но
обратното è!

Благодаря за доброто и
хубаво хайку, rhymefan!

Pages