ПОЛИТИКИ

Навалявайки общото,
се увеличава частното,
а намалявайки частното,
се увеличава общото.

Категория: