СПАСЯВАНЕ

Добрите се косят
войните да гасят,
Земята да спасят.

Категория: