ОБИЧ И ОМРАЗА

Обичта е милостива,
защото е щастлива,
а омразата е дива,
защото е ревнива.

Категория: