НЕЗАБРАВА

Преминем ли отвъд,
дано за нас светът,
при следващ кръстопът,
си спомни някой път.

Категория: