СВОБОДНА ВОЛЯ

Добротата
очовечава,
а злината
оскотява...

Категория: