ТАЛАНТИ

Което Бог ни дава,
всеки с труд открива
и с любов развива.

Категория: