СМЕХЪТ

Живее, който се смее!
А който спира - умира...

Категория: