НОВА РОБИЯ

Книжни парички
правят еднички,
кланят се всички
на тези еднички.

Категория: