"РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ!"

Защото са силни мъжете,
а тялом по-слаби жените,
мъжете на мутри се правят,
а хитро жените се справят.

Категория: