ПОЛИТИЦИ

Много наши политици
заслужават белезници,
като чужди храненици.

Категория: