ЕВРОВИЗИЯ

Спорно е, че хората
от маймуни произлизат,
но не е спорна тезата,
че парите и омразата
в маймуни ги превръщат.

Категория: