НАРОД И ДЪРЖАВА

"Прост народ -
слаба държава!"
Вярно е също:
проста управа -
бедна държава!

Категория: