СЪВЕСТ

Разпалено съветват
да слушаш съвестта,
не чуващите свойта.

Категория: