ДЕН НА СЕМЕЙСТВОТО!

Без семейство човекът е сам.
Без своите близки е сам и ням.

Категория: