БЕЗПРАВЕН НАРОД

Всеки безправен народ
страда от алчен деспот
и от банкерски хомот.

Категория: