БРАТСТВО

"Брат, брата не храни,
но тежко му, който го няма!"
Приятелите са побратими!

Категория: