БОЯН ПЕТРОВ

Земният несломим Дух
се слива с Небесния Дух
и става безсмъртен!
Светла и вечна му памет!

Категория: