СЪТВОРЕНИЕ

"В началото бе словото!",
а след словото бе делото.
"По делата ще ги познаете!"
Сътвореното от Бог остава,
а сътворението продължава.

Категория: