ЦЕНАТА

На всеки цената
казват сърцата,
според делата.

Категория: