ЗЕМЯТА ДНЕС

От военната престъпност
и паричната бездушност
не достига съпричастност
на планетната човечност.

Категория: