ВРАТА И ДОМ

Сърцето е врата,
а животът - дом.
Минал през вратата,
значи у дома си.

Категория: