РОДИНА-ЧУЖБИНА

Хвалят се малцина
в нашата Родина,
скитат се мнозина
в чуждата чужбина.

Категория: