ДЕНЯТ НА БОТЕВ

Които не свеждат
пред Ботев чела,
на злото угаждат
с продажни дела.

Категория: