НЕЗАВИСИМИ ВЛАСТИ

Управляват Парламенти,
критикуват Президенти,
Премиери режат ленти,
а четвърти крият менти.

Категория: