ОБИЧ

Обичните идват,
но не си отиват,
за да ни закрилят.

Категория: